gallery 50 | gallery51 | gallery 52 | gallery index | links | top


Tsugaru-Nakazato Sta., Aomori
2015
Leica M5
Elmar 3.5cm F3.5
Rollei Retro 400SBiei, Hokkaido
2015
Leica IIIb
Summar 5cm F2
ACROSGoshogawara, Aomori
2015
Leica M5
Elmar 3.5cm F3.5
Rollei Retro 400SGoshogawara, Aomori
2015
Leica M5
Elmar 3.5cm F3.5
Rollei Retro 400SGinza, Tokyo
2016
Leica M5
Jupiter 8 50mm F2
AcrosKanda, Tokyo
2016
Leica M5
Jupiter 8 50mm F2
AcrosOmiya, Saitama
2015
Nikon F
Auto Nikkor 24mm F2.8
fomapan 400Shiba, Tokyo
2015
SIGMA dp0 Quattro
21mm F4Kawajima-machi, Saitama
2016
a7
Sonnar 5cm F1.5 (CZJ)Kawajima-machi, Saitama
2016
a7
Sonnar 5cm F1.5 (CZJ)


gallery 50 | gallery51 | gallery 52 | gallery index | links | top

inserted by FC2 system