gallery 15 | gallery 16 | gallery 17 | gallery index | links | top


Ginza, Tokyo, 2011
Leica M5 + Canon 35mm F2.8 (TX)Yurakucho, Tokyo, 2011
Leica M5 + Canon 35mm F2.8 (TX)Shinjuku, Tokyo, 2011
Nikon F + Auto Nikkor 24mm F2.8 (TX)Ueno, Tokyo, 2011
PLAUBEL makina W67 / Nikkor 55mm F4.5 (TX)Miura, Kanagawa, 2011
PLAUBEL makina W67 / Nikkor 55mm F4.5 (TX)Miura, Kanagawa, 2011
PLAUBEL makina W67 / Nikkor 55mm F4.5 (TMY)Ueno, Tokyo, 2011
PLAUBEL makina W67 / Nikkor 55mm F4.5 (TX)Ueno, Tokyo, 2011
PLAUBEL makina W67 / Nikkor 55mm F4.5 (TX)Urawa, Saitama, 2011
Leica M5 + Canon 35mm F1.8 (TX)Shinjuku, Tokyo, 2011
Leica M5 + Canon 35mm F1.8 (TX)


gallery 15 | gallery 16 | gallery 17 | gallery index | links | top

inserted by FC2 system